මම ගැන


ඔයාලට ස්තූතිවන්ත වෙනවා මගේ පිටුවට ආවාට. මම ගැන මට දෙන්න පුළුවන් තරම් විස්තරයක් මම දෙන්නම්.

            මගේ සම්පූර්ණ නම තාමර දෙනුවන් ගුණසේකර. මම ඉන්නෙ දකුණු පළාතෙ, ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කෙ, මාපලගම කියන චූටි ගමේ.
          
මගේ ගම සිතියමේ බලන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මට දැනට අවුරුදු 14යි(2014). ඉගෙන ගන්නෙ ගා/සාන්ත ඇලවීෂියස් විද්‍යාලයේ 10-F වසරේ.

ඉතින් මම ගැන වැඩි විස්තර දැන ගන්න මගේ ෆේස්බුක් එකවුන්ට් එකට යන්න මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.

මගේ යූටියුබ් නාලිකාවට යන්න මෙතන ක්ලික් කරන්න.
(මේක ළඟදියි පටන් ගත්තෙ. ඒකයි වීඩියෝ අඩු.)